Home FAQ Random quotes Contact

No Place Like Home

ISBN13: 9781593352455
ISBN: 159335245X
List Price: $24.95
Publisher: Brilliance Audio on MP3-CD
Published Date:
Average Goodreads rating: 4.25/5 (3 ratings)

Ovo je topla priča o optimizmu mlade žene koja nakon bijega s hipi glazbenikom prekida s tradicionalnim životom sicilijanskih doseljenika u Ameriku. Suočena sa smrću predoziranog muža, osjetljivošću sina tinejdžera, umiranjem najboljeg prijatelja i financijskom nesigurnošću,vraća se korijenima. Roman je prožet humorom, ljubavlju za male stvari i uvažavanjem različitosti.