Blog Home Link About us Contact

Virgil Eclogues and a Special Vocabulary to Virgil (College Classical Series)

ISBN13: 9780892410279
ISBN: 0892410272
Binding: Hardcover
List Price: $37.5
Publisher: Aristide D. Caratzas
Published Date:
Pages: 412
Average Goodreads rating: 3.90/5

Vergiliuse pastoraalid Ants Orase tõlkes, lisaks tõlkija kommentaarid ja teksti selgitavad märkused pluss Jaan Undi poolt selle väljaande tarbeks kirjutatud saatesõna.