Blog Home Link About us Contact

The Woman Who Was Changed and Other Stories: And Other Stories

ISBN13: 9780848804367
ISBN: 0848804368
Binding: Hardcover
List Price: $25.95
Publisher: Amereon Ltd
Published Date:
Pages: 178
Average Goodreads rating: 4.00/5 (4 ratings)

"De vrouw die veranderde en andere verhalen" is een nieuwe bundel hartverwarmende verhalen van de geboren vertelster Pearl S. Buck.
Het thema dat deze nog niet eerder in boekvorm verschenen verhalen verbindt is de diepe betrokkenheid met de 'buitenbeentjes', die zich niet gelukkig voelen in de rol die door de wereld om hen heen, bijvoorbeeld een geboortestad, de rechterlijke macht of een echtgenoot, wordt opgelegd en die daarom hun eigen weg zoeken; met alle gevolgen van dien.
Uit deze in verschillende perioden van Pearl Bucks leven geschreven verhalen spreekt telkens weer een gevoeligheid en een oprecht meeleven met tijdloze menselijke problemen, iets wat ook haar overige werk kenmerkt en haar gemaakt heeft tot een van 's werelds meest geliefde schrijfsters.