Blog Home Link About us Contact

Yaoting Zhu
1. Yuan Shizu Hubilie
Author: Zhixian Yu - Author: Yaoting Zhu
ISBN: 7504350397
ISBN13: 9787504350398
Binding: Book
Publisher: Zhongguo guang bo dian shi chu ban she
Published Date: 01/01/2007
2. Multispectral and Hyperspectral Image Acquisition and Processing
Author: Qingxi Tong - Editor: Yaoting Zhu - Editor: Zhenfu Zhu
ISBN: 0819442763
ISBN13: 9780819442765
Binding: Paperback
List Price: $140.0
Publisher: Society of Photo Optical
Published Date: 09/25/2001
3. Mippr 2007: Pattern Recognition and Computer Vision
Editor: Yaoting Zhu - Editor: F. Wahl - Editor: Mingyue Ding - Editor: S. J. Maybank
ISBN: 0819469521
ISBN13: 9780819469526
Binding: Paperback
List Price: $140.0
Publisher: Society of Photo Optical
Published Date: 11/15/2007
4. International Symposium on Multispectral Image Processing (Ismip' 98: 21-23 October 1998, Wuhan, China
Author: Ji Zhou - Author: International Symposium on Multispectral Image Processing (1998 Wuhan - Author: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers - Editor: Yaoting Zhu - Editor: Ji Zhou - Editor:
ISBN: 0819430064
ISBN13: 9780819430069
Binding: Paperback
List Price: $120.0
Publisher: Society of Photo Optical
Published Date: 09/01/1998