Home FAQ Random quotes Contact

Nihon Hanzai Shakai Gakkai
1. Gurobaru-Kasuru Genbatsuka to Popyurizumu: Globalized Penal Populism and Its Countermeasures
Author: Nihon Hanzai Shakai Gakkai - Author: Koichi Hamai
ISBN: 4877984100
ISBN13: 9784877984106
Binding: Book
Publisher: Gendai Jinbunsha
Published Date: 01/01/2009