Home Book reviews Contact

Nobuhiro Watsuki
1. Gun Blaze West
Author: Nobuhiro Watsuki - Illustrator: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421518082
ISBN13: 9781421518084
Binding: Paperback
List Price: $7.99
Publisher: Viz
Published Date: 10/07/2008
2. Rurouni Kenshin 26: A Man's Back
Author: Nobuhiro Watsuki - Illustrator: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421501961
ISBN13: 9781421501963
Binding: Paperback
List Price: $7.95
Publisher: Viz
Published Date: 01/03/2006
3. Rurouni Kenshin 5: Vizbig Edition
Author: Nobuhiro Watsuki - Illustrator: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 142152077X
ISBN13: 9781421520773
Binding: Paperback
List Price: $17.99
Publisher: Viz
Published Date: 03/17/2009
4. Rurouni Kenshin 8: Vizbig Edition
Author: Nobuhiro Watsuki - Illustrator: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 142152080X
ISBN13: 9781421520803
Binding: Paperback
List Price: $17.99
Publisher: Viz
Published Date: 12/16/2009
5. Rurouni Kenshin 9: Toward a New Era, Vizbig Edition
Author: Nobuhiro Watsuki - Illustrator: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421520818
ISBN13: 9781421520810
Binding: Paperback
List Price: $17.99
Publisher: Viz
Published Date: 03/16/2010
6. Rurouni Kenshin 8: Vizbig Edition
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1417658894
ISBN13: 9781417658893
Binding: Hardcover
List Price: $18.45
Publisher: Bt Bound
Published Date: 01/01/2005
7. Rurouni Kenshin, Vol. 1
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1417651245
ISBN13: 9781417651245
Binding: Hardcover
List Price: $18.45
Publisher: Bt Bound
Published Date: 10/07/2003
8. Rurouni Kenshin 25: The Truth
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1417785004
ISBN13: 9781417785001
Binding: Hardcover
List Price: $18.45
Publisher: Bt Bound
Published Date: 04/04/2006
9. Rurouni Kenshin 28: Toward a New Era
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1417785039
ISBN13: 9781417785032
Binding: Hardcover
List Price: $18.45
Publisher: Bt Bound
Published Date: 07/05/2006
10. Rurouni Kenshin 10: Mitsurugi, Master and Student
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1417658908
ISBN13: 9781417658909
Binding: Hardcover
List Price: $18.45
Publisher: Bt Bound
Published Date: 01/11/2005
11. Rurouni Kenshin 20
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1417762187
ISBN13: 9781417762187
Binding: Hardcover
List Price: $18.45
Publisher: Bt Bound
Published Date: 11/01/2005
12. Rurouni Kenshin 2: The Two Hitokiri
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1417658924
ISBN13: 9781417658923
Binding: Hardcover
List Price: $18.45
Publisher: Bt Bound
Published Date: 01/01/2004
13. Rurouni Kenshin 3
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1417658835
ISBN13: 9781417658831
Binding: Hardcover
List Price: $18.45
Publisher: Bt Bound
Published Date: 01/14/2004
14. Rurouni Kenshin 5: Vizbig Edition
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 141765886X
ISBN13: 9781417658862
Binding: Hardcover
List Price: $18.45
Publisher: Bt Bound
Published Date: 06/01/2004
15. Gun Blaze West 1
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421518066
ISBN13: 9781421518060
Binding: Paperback
List Price: $7.99
Publisher: Viz
Published Date: 04/01/2008
16. Gun Blaze West 2
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421518074
ISBN13: 9781421518077
Binding: Paperback
List Price: $7.99
Publisher: Viz
Published Date: 07/01/2008
17. Buso Renkin 1
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421506157
ISBN13: 9781421506159
Binding: Paperback
List Price: $7.99
Publisher: Viz
Published Date: 08/01/2006
18. Buso Renkin 10
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421515423
ISBN13: 9781421515427
Binding: Paperback
List Price: $7.99
Publisher: Viz
Published Date: 01/29/2008
19. Buso Renkin 2
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421506165
ISBN13: 9781421506166
Binding: Paperback
List Price: $7.99
Publisher: Viz
Published Date: 10/03/2006
20. Buso Renkin 6
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421508400
ISBN13: 9781421508405
Binding: Paperback
List Price: $7.99
Publisher: Viz
Published Date: 02/06/2007
21. Buso Renkin 6
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421508419
ISBN13: 9781421508412
Binding: Paperback
List Price: $7.99
Publisher: Viz
Published Date: 04/03/2007
22. Buso Renkin 6
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421508427
ISBN13: 9781421508429
Binding: Paperback
List Price: $7.99
Publisher: Viz
Published Date: 06/05/2007
23. Buso Renkin 6
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421510456
ISBN13: 9781421510453
Binding: Paperback
List Price: $7.99
Publisher: Viz
Published Date: 08/07/2006
24. Buso Renkin 6
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421506173
ISBN13: 9781421506173
Binding: Paperback
List Price: $7.99
Publisher: Viz
Published Date: 12/05/2006
25. Buso Renkin 8
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421510464
ISBN13: 9781421510460
Binding: Paperback
List Price: $7.99
Publisher: Viz
Published Date: 10/02/2007
26. Buso Renkin 9: Boy Meets Battle Girl
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421510472
ISBN13: 9781421510477
Binding: Paperback
List Price: $7.99
Publisher: Viz
Published Date: 12/04/2007
27. Rurouni Kenshin 1 El guerrero samurai/ The Samurai Warrior
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421520737
ISBN13: 9781421520735
Binding: Paperback
List Price: $17.99
Publisher: Viz
Published Date: 01/29/2008
28. Rurouni Kenshin 1 El guerrero samurai/ The Samurai Warrior
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 8483575191
ISBN13: 9788483575192
Binding: Paperback
List Price: $15.95
Publisher: Glenat Espana Ediciones Sl
Published Date: 06/30/2008
29. Rurouni Kenshin 10
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 8484490378
ISBN13: 9788484490371
Binding: Paperback
List Price: $3.95
Publisher: Glenat Espana Ediciones Sl
Published Date: 06/30/1999
30. Rurouni Kenshin 11: Overture to Destruction
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 8484490459
ISBN13: 9788484490456
Binding: Paperback
List Price: $3.95
Publisher: Glenat Espana Ediciones Sl
Published Date: 06/30/1999
31. Rurouni Kenshin 12
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 848449070X
ISBN13: 9788484490708
Binding: Paperback
List Price: $3.95
Publisher: Glenat Espana Ediciones Sl
Published Date: 06/30/1999
32. Rurouni Kenshin 17
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 8484491005
ISBN13: 9788484491002
Binding: Paperback
List Price: $12.95
Publisher: Glenat Espana Ediciones Sl
Published Date: 06/30/2000
33. Rurouni Kenshin 19
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 8484491226
ISBN13: 9788484491224
Binding: Paperback
List Price: $14.95
Publisher: Glenat Espana Ediciones Sl
Published Date: 06/30/2001
34. Rurouni Kenshin 20
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 8484491242
ISBN13: 9788484491248
Binding: Paperback
List Price: $12.95
Publisher: Glenat Espana Ediciones Sl
Published Date: 06/30/2001
35. Rurouni Kenshin 21: And So, Time Passed
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 8484492184
ISBN13: 9788484492184
Binding: Paperback
List Price: $12.95
Publisher: Glenat Espana Ediciones Sl
Published Date: 01/31/2002
36. Rurouni Kenshin 22: Battle on Three Fronts
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 8484492273
ISBN13: 9788484492276
Binding: Paperback
List Price: $3.95
Publisher: Glenat Espana Ediciones Sl
Published Date: 01/31/2002
37. Rurouni Kenshin 23
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 8484492370
ISBN13: 9788484492375
Binding: Paperback
List Price: $14.95
Publisher: Glenat Espana Ediciones Sl
Published Date: 01/31/2002
38. Rurouni Kenshin 24
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 8484492419
ISBN13: 9788484492412
Binding: Paperback
List Price: $3.95
Publisher: Glenat Espana Ediciones Sl
Published Date: 09/30/2002
39. Rurouni Kenshin 25: The Truth
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 8484492834
ISBN13: 9788484492832
Binding: Paperback
List Price: $3.95
Publisher: Glenat Espana Ediciones Sl
Published Date: 12/31/2002
40. Rurouni Kenshin 26: A Man's Back
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421506734
ISBN13: 9781421506739
Binding: Paperback
List Price: $7.95
Publisher: Viz
Published Date: 05/02/2006
41. Rurouni Kenshin 26: A Man's Back
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1591169275
ISBN13: 9781591169277
Binding: Paperback
List Price: $7.95
Publisher: Viz
Published Date: 10/04/2005
42. Rurouni Kenshin 26: A Man's Back
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421503387
ISBN13: 9781421503387
Binding: Paperback
List Price: $7.95
Publisher: Viz
Published Date: 03/14/2006
43. Rurouni Kenshin 26: A Man's Back
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1591169593
ISBN13: 9781591169598
Binding: Paperback
List Price: $7.95
Publisher: Viz
Published Date: 09/06/2005
44. Rurouni Kenshin 26: A Man's Back
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1591167094
ISBN13: 9781591167099
Binding: Paperback
List Price: $7.95
Publisher: Viz
Published Date: 02/02/2005
45. Rurouni Kenshin 26: A Man's Back
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421506742
ISBN13: 9781421506746
Binding: Paperback
List Price: $7.95
Publisher: Viz
Published Date: 06/06/2006
46. Rurouni Kenshin 26: A Man's Back
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421506750
ISBN13: 9781421506753
Binding: Paperback
List Price: $7.95
Publisher: Viz
Published Date: 07/05/2006
47. Rurouni Kenshin 26: A Man's Back
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421500647
ISBN13: 9781421500645
Binding: Paperback
List Price: $7.95
Publisher: Viz
Published Date: 11/08/2005
48. Rurouni Kenshin 26: A Man's Back
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1421504073
ISBN13: 9781421504070
Binding: Paperback
List Price: $7.95
Publisher: Viz
Published Date: 04/11/2006
49. Rurouni Kenshin 26: A Man's Back
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1591167035
ISBN13: 9781591167037
Binding: Paperback
List Price: $7.95
Publisher: Viz
Published Date: 12/30/2004
50. Rurouni Kenshin 26: A Man's Back
Author: Nobuhiro Watsuki
ISBN: 1591163579
ISBN13: 9781591163572
Binding: Paperback
List Price: $7.95
Publisher: Viz
Published Date: 09/15/2004