Home Book reviews Contact
11 titles, showing 1-11 sort by PRICE ASC

1. De wil om te geloven en andere populair-filosofische essays en Religieus vertrouwen en het recht om te geloven. Met een voorwoord van Peter Sloterdijk en een nawoord van Hein van Dongen. Vertalers: A. Scheepers en Mark Wildschut.
by JAMES, W. 
Price: USD 12.50
Dealer: ZVAB, Antiquariaat Isis
Description: Softcover Amsterdam, Abraxas, 2007. (XXXII) 223 pp. Paperback. *goede staat* [Groningen, Netherlands]  

2. Onverwijlde spoed : het kort geding en andere spoedprocedures in het Nederlands recht : bundel, verschenen ter gelegenheid van het 7e lustrum van de Vereniging De Jonge Balie Utrecht.
by Asscher, B.J. . [et al.] 
Price: USD 14.95
Dealer: ZVAB, Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Description: ISBN10: 9027120587, ISBN13: 9789027120588, [publisher: W.E.J. Tjeenk Willink] Softcover Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1983. Paperback. xii,288 pp. Condition : very good copy. ISBN 9789027120588. Keywords : RECHT RECHT, [Amsterdam, Netherlands]  

3. t Graafschap van Zeeland, ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke, Heere van Grijpskerke, Poppendamme etc.; uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, naar een handschrift in zijne boekerij, met een Aanhangsel bevattende eene Genealogie van het geslacht van Grijpskerke en andere stukken betrekkelijk dat geslacht.
by Grijpskerke, Jacob van. 
Price: USD 33.00
Dealer: ZVAB, Antiquariaat De Boekenbeurs
Description: [publisher: Middelburg; 1882] Softcover ; J.C. & W. Altorffer; softcover; register; (18), VII, 537 p. Boven- en onderzijde rug met scheurtje. [Middelburg, Netherlands] [Publication Year: 1882]  

4. De beteekenis van de klassieke kunst. Leiden, 1941. (Bound with:) LUNSINGH SCHEURLEER,C.W. Een en ander over de wording van de Grieksche kunst. Leiden, 1937. (Inaug. lect.) (&:) TREU,G. Hellenistische Stimmungen in der Bildhauerei von einst und jetzt. Lpz., 1910. (Das Erbe der Alten 1) (&:) HASPELS,C.H.E. Grieksch aardewerk. De beteekenis der vondsten. Nijkerk, 1946. (Inaug. lect.) (&:) SCHOLTEN,P. De waarde van het Romeinsche recht. Zwolle, 1907. (Inaug. lect.) (&:) BOLKESTEIN,H. Het dubbel karakter der oude geschiedenis. Utrecht, 1915. (Inaug. lect.) (&:) ROOS,A.G. De weg tot de kennis der oude geschiedenis. Groningen, Den Haag, 1917. (Inaug lect.) (&:) GELDER,H. VAN. De studie der Oude Geschiedenis aan onze Nederlandsche Hoogescholen. Leiden, 1896. (lecture) (&:) GELDER,H. VAN. Classieke archaeologie en oude geschiedenis. Groningen, 1915. (Inaug. lect.) (&:) LEOPOLD,H.M.R. De invloed van klimaatveranderingen op de oudste geschiedenis van Italië. Groningen, 1938. (inaug lect.) (&:) B
by BYVANCK,A.W. 
Price: USD 35.00
Dealer: ZVAB, Antiquariaat Fragmenta Selecta
Description: 0 gr [AMSTERDAM, Netherlands]  

5. De beteekenis van de klassieke kunst. Leiden 1941. Bound with: LUNSINGH SCHEURLEER CW. Een en ander over de wording van de Grieksche kunst. Leiden 1937. Inaug. lect. &: TREU G. Hellenistische Stimmungen in der Bildhauerei von einst und jetzt. Lpz. 1910. Das Erbe der Alten 1 &: HASPELS CHE. Grieksch aardewerk. De beteekenis der vondsten. Nijkerk 1946. Inaug. lect. &: SCHOLTEN P. De waarde van het Romeinsche recht. Zwolle 1907. Inaug. lect. &: BOLKESTEIN H. Het dubbel karakter der oude geschiedenis. Utrecht 1915. Inaug. lect. &: ROOS AG. De weg tot de kennis der oude geschiedenis. Groningen Den Haag 1917. Inaug lect. &: GELDER H. VAN. De studie der Oude Geschiedenis aan onze Nederlandsche Hoogescholen. Leiden 1896. lecture &: GELDER H. VAN. Classieke archaeologie en oude geschiedenis. Groningen 1915. Inaug. lect. &: LEOPOLD HMR. De invloed van klimaatveranderingen op de oudste geschiedenis van Italie. Groningen 1938. inaug C. W. C. H. A. G. H. M.
by BYVANCK AW. A. W. 
Price: USD 38.55
Dealer: Biblio, Antiquariaat Fragmenta Selecta
Description: [NL] 

6. De beteekenis van de klassieke kunst. Leiden, 1941. (Bound with:) LUNSINGH SCHEURLEER,C.W. Een en ander over de wording van de Grieksche kunst. Leiden, 1937. (Inaug. lect.) (&:) TREU,G. Hellenistische Stimmungen in der Bildhauerei von einst und jetzt. Lpz., 1910. (Das Erbe der Alten 1) (&:) HASPELS,C.H.E. Grieksch aardewerk. De beteekenis der vondsten. Nijkerk, 1946. (Inaug. lect.) (&:) SCHOLTEN,P. De waarde van het Romeinsche recht. Zwolle, 1907. (Inaug. lect.) (&:) BOLKESTEIN,H. Het dubbel karakter der oude geschiedenis. Utrecht, 1915. (Inaug. lect.) (&:) ROOS,A.G. De weg tot de kennis der oude geschiedenis. Groningen, Den Haag, 1917. (Inaug lect.) (&:) GELDER,H. VAN. De studie der Oude Geschiedenis aan onze Nederlandsche Hoogescholen. Leiden, 1896. (lecture) (&:) GELDER,H. VAN. Classieke archaeologie en oude geschiedenis. Groningen, 1915. (Inaug. lect.) (&:) LEOPOLD,H.M.R. De invloed van klimaatveranderingen op de oudste geschiedenis van Italië. Groningen, 1938. (inaug lect.) (&:) B
by BYVANCK,A.W. 
Price: USD 39.23
Dealer: Abebooks, Antiquariaat Fragmenta Selecta
Description: 0 gr [AMSTERDAM, Netherlands]  

7. Zinspreuken by de Neederlandsche rechtsgeleerden gebruikelyk. In welke behalven de Roomsche rechten, coustumen en instellingen, en die van andere volkeren, het Utrechtsche recht verklaard en opgehelderd word. In het Nederduitsch overgezet door een rechtsgeleerde.
by MATTHAEUS, ANTONIUS, 
Price: USD 138.00
Dealer: ZVAB, Charbo's Antiquariaat
Description: [publisher: Amsterdam, Steven van Esveldt, 1775.] Softcover 297 pp. 4to. With engraved title vignette. Softcover. Old decor. wrp. Good. (Top of spine gone over 2 cm, spine sl. browned, rear cover chipped; few pages sl. waterst.; for the greater part unopened). * Dutch translation by Lucas Willem Kramp of Paroemiae Belgarum jurisconsultis usitatissimae. [Amsterdam, Netherlands] [Publication Year: 1775]  

8. Textsammulung mit Anarchistischen Texten in niederländischer Sprache. Arnold Hendrik de Hartog und Ferdinand Domela Nieuwenhuis: Stenografisch verslag van het openbaar debat tusschen de heeren: Dr. A.H. de Hartog, predikant te Heemstede, en F. Domela Nieuwenhuis te Hilversum : Onderwerp: De godsdienst gehandhaafd door de wetenschap gehouden op 21 December 1909 in de Societeit Vereeniging te Haarlem. / A. R. Parsons u.a.: Woorden voor?n rechter(?) stoel. / G Rijnders: Pas op! Berg je! Houdt ze in de gaten! : de anarchisten komen! / Errico Malatesta: De anarchie : haar mogelijkheid en noodzakelijkheid. / Het Anarchisme en de Algem. Werkstaking. / G. Rijnders: Het Anarchisme en wat er van gezegd wordt. / Een korte uiteenzetting van den strijd der metselaars en operlieden te Amsterdam. / Errico Malatesta: Twistgesprekken over Kapitalisme, Hervorming en Anarchisme. / Een en ander over de tegenwoordige . werving bij de zeemacht en de treurige gevolgen daarvan. / Gustaaf Hervé: Zoo worden inb
by Anarchismus / Niederländische Ausgabe 
Price: USD 160.00
Dealer: ZVAB, Rotes Antiquariat
Description: [publisher: Amsterdam u.a. 1909 ; 1886 ; 1910 ; 1903 ; 1906 ; 1907 ; 1909.] Hardcover getr. Zähl. 8°, Priv. Pbd. Texte teilweise mit Anstreichungen. 650 gr. [Berlin, Germany] [Publication Year: 1909]  

9. Het recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge; : bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen, door C. Drelincourt, P. du Moulin, en andere godtsgeleerden. Item, De klacht van een swaermoedige ziel over 't gebruyck van 't H. Avontmael, met een nevensgaende troost, door P. Simonides. Als mede hoe nootsakelijck het H. Avontmael is; nessens De Belijdenisse des Geloofs / voor die haer tot het selve willen begeven. Noch is hier bygevoegt De Reyse na Beth-EI / of het Huys Godts / zijnde innerlicke Zielsbetrachtingen, voor een yeder Geloovige ter Kerke gaende, en van daer komende. Te Rotterdam, By Philip. Losel, Boeckverkooper op de Hoogstraat. 1742.
by C. Drelincourt 
Price: USD 165.00
Dealer: ZVAB, Antiquariaat Meuzelaar
Description: [publisher: Philip Losel] Hardcover Place Printed: Rotterdam 2 Blank pages / 1 NNP / 1 Blank pages / 349 Pages / 1 NNP / 1 Blank pages / 5 Engraved Plates There are 2 extra pictures availabe on request! Height (cm): 14 Width (cm): 8,5 Thickness (cm): 3,1 Weight (kg): 0,206 [Heusden, NB, Netherlands] [Publication Year: 1742]  

10. Alle de wercken van Mr. Pieter Bort .: begrepen in ses tractaten, waer-in in 't breede verhandelt werden I. Het Hollandts leen-recht, II. Proceduyren in criminele saecken te houden, III. De domeynen van Hollandt, IV. De hooge- en ambachts-heerlijckheden, V. Complaincte, ende VI. d'Arresten : alles met authentijcque handtvesten, privilegien . en andere munimenten bevestight.
by Bort, Pieter. 
Price: USD 440.95
Dealer: ZVAB, Kloof Booksellers & Scientia Verlag
Description: In 's-Graven-Hage : by Arnout Leers, 1681. Contemp. blindstamped vellum binding. With folded engraved frontispiece portrait. [lxxiii],372,[4],259,65,64,99,84 pp. BOUND WITH : De nagelate werken van Mr. Pieter Bort. Utrecht : Hermanus Besseling, 1745. [13],326 pp. Folio. Title-page printed in red & black with vignette. Binding sl. soiled. Very good copy. - Eerste druk van de verzamelde werken van Pieter Bort (1615-1674), beroemd advocaat te Den Haag, uitgegeven door Johan van Alphen (-1709). (Dekkers, 22; Roberts, 58; NNBW VII, 179. Condition : very good copy. Keywords : RECHT, oud recht [Amsterdam, Netherlands]  

11. Zee-Rechten, Inhoudende dat Oudste en Hoogste Water-Recht,. Dat de Gemeene Kooplieden en Schippers hebben gemaakt in Wisbuy. De Zee-Rechten gemaakt by Keyzer Karel, als mede die van Konink Philippus de derde . Midsgaders de Schips-Rechten, gemaakt by de Oude An-Zee-Steden.Nog zyn hier bygevoegt de Willekeuren en Costuyme van de Buyten en Binnelands-vaarders van Amsterstam op Rouan, Londen, Hamburgh, Antwerpen, Middelburgh, Rotterdam, Dordrecht, Haarlem, Utrecht en Leyden, met het vervolg van de zelve, Noch de Tol-Rolle in den Orizondt, voor de Onderdanen der Vereenigde Nederlanden. Noch de Instructie en Ordonnantie voor de Commissarissen van de Zeevaart binnen Amsteldam, Rorterdam, &c. Met een Nieuwe Ordonnantie van't Paal-Gelt. Met de Ordonnantie der Pilotagie van de Loots-Luyden t'Amsteldam, Huysduynen . en andere Plaatsen. En het Tractaat van Avaryen gemaakt by Quintyn Weytsen . Met de Ordonnantie van Asseurantie en Avarye t'Amsteldam Rotterdam en Milddelburg in Zeeland . Tot nut en
by Seerecht. 
Price: USD 500.00
Dealer: ZVAB, Dieter Eckert
Description: 26 S., 8 Bll., 40 S. Späterer Karton. Catalogus Nederlandsch historisch scheepvaart Museum S. 943.- Seltene Ausgabe einer Sammlung von Texten zum Seerecht, die bis ins 18. Jahrhundert hinein vielfach übersetzt und wiederaufgelegt wurden.- Einband etwas beschabt, handschriftlicher Titel auf Deckel, vorderer Vorsatz mit Besitzvermerk von alter Hand, leicht gebräunt, wenige Blatt stärker braunfleckig, Papier leicht wellig, gering stockfleckig. [Bremen, Germany] [Publication Year: 1695]  

Copyright © 1998-, Addall.com Pte Ltd. All rights reserved.